This text is replaced by the Flash movie.
               
         
 
 
Merqus oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie spraw związanych z problematyką prawa cywilnego i gospodarczego. Przy coraz dynamiczniej zmieniających się realiach rynkowych pomagamy naszym klientom rozwiązywać liczne problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. więcej...
 
 
 
 
Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami nie jest możliwe bez doskonałej znajomości lokalnego rynku. Inwestowanie na rynku nieruchomości wymaga od przedsiębiorców znajomości miejscowych reguł, zwyczajów i praktyk. więcej...
 
 
 
Prawidłowa ocena wiarygodności kontrahenta jest jednym z podstawowych elementów efektywnej strategii zarządzania ryzykiem kredytowym. Merqus , chcąc dostarczyć przedsiębiorcom wiarygodnych i dokładnych informacji przygotowuje raporty handlowe na temat sytuacji finansowej potencjalnych kontrahentów. więcej...