This text is replaced by the Flash movie.
               
           
 
 
 
 
 - Obsługa Prawna
 - Doradztwo Europejskie
 - Doradztwo Finansowe
 - Nieruchomości
 - Szkolenia
 
 

Doradztwo Europejskie

 
 
Departament Doradztwa Inwestycyjnego
 

     Nasza oferta obejmuje usługi wsparcia procesów inwestycyjnych, w tym również profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Każdy rodzaj działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa mający na celu podniesienie konkurencyjności gospodarki lub zwiększenie potencjału własnego regionu ma szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków UE. Przykłady projektów objętych dofinansowaniem UE to m.in.:

  • wdrażanie systemów jakości
  • inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy
  • informatyzacja i rozpowszechnianie treści cyfrowych
  • inwestycje dotyczące utylizacji i zagospodarowania odpadów
  • projekty infrastrukturalne w zakresie transportu i ochrony środowiska
  • wdrażanie nowych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie
  • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
  • inwestycje w gospodarkę wodną, przestrzenną i planowanie
  • modernizacja i rozwój obszarów wiejskich

Na podstawie informacji o Państwa firmie doradzamy o dostępnych funduszach z uwzględnieniem profilu działalności Państwa  firmy. Specjaliści firmy Merqus przygotowują wnioski o dotacje wraz z załącznikami (tj. harmonogramem realizacji projektu, biznesplanem przedsięwzięcia i innymi wymaganymi dokumentami). Wniosek jest składamy w odpowiedniej instytucji finansującej, będąc równocześnie nadzorowany aż do momentu  otrzymania dotacji.
Firma Merqus współpracuje z wiodących firmami konsultingowych w Polsce zajmującymi się doradztwem europejskim, wymieniając własne doświadczenia przy pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.