This text is replaced by the Flash movie.
               
           
 
 
 
 
- mediacja
- windykacja
      - windykacja sądowa
      - windykacja komornicza
- restrukturyzacja
 
 
 
Mediacja

     Mediacja gospodarcza oferowana przez Kancelarię Finansowo Prawną Merqus est nowoczesną metodą rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Poufna procedura pozwala uniknąć publicznego roztrząsania kwestii objętych tajemnicą handlową, związanych ze strategią i działalnością gospodarczą firmy. Poza tym zakończenie sporu w drodze mediacji nie przekreśla dalszej współpracy między skłóconymi dotychczas przedsiębiorcami. Bezpośrednie negocjacje z udziałem specjalistów Merqus sp. z o.o. zmniejszają ryzyko pomyłki sądowej, co w dobie coraz bardziej skomplikowanych procedur wymaga głębokiej wiedzy i znajomości branży, np. w kwestiach dotyczących zaawansowanych technologii. Sąd działa tylko według litery prawa, nie biorąc pod uwagę aspektów biznesowych.

     Oszczędzamy czas i pieniądze Naszych Klientów. Dobrze przygotowana mediacja przez firmę Merqus trwa najwyżej kilka dni. To sprawia, że jej koszty są zdecydowanie niższe niż w przypadku postępowania prowadzonego przed sądem a strony przede wszystkim koncentrują się na rozwiązaniu problemu.

     Ugoda zawarta przed mediatorem ma ten sam skutek, co zawarta przed sądem. Zgodnie z art. 18314 kodeksu postępowania cywilnego jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do jej zatwierdzenia.