This text is replaced by the Flash movie.
               
           
 
 
 
 
 - Obsługa Prawna
 - Doradztwo Europejskie
 - Doradztwo Finansowe
 - Nieruchomości
 - Szkolenia
 
 

Nieruchomości

 
 
Departament ds. Nieruchomości
 

     Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami nie jest możliwe bez doskonałej znajomości lokalnego rynku. Inwestowanie na rynku nieruchomości wymaga od przedsiębiorców znajomości miejscowych reguł, zwyczajów i praktyk. Oznacza to m.in. konieczność zmierzenia się z istniejącym w wielu częściach Polski problemem roszczeń reprywatyzacyjnych, udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

     Nasi prawnicy dysponują znajomością realiów  polskiego rynku nieruchomości oraz wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe doradztwo harmonijnie łącząc aspekty prawno-biznesowe.

     Naszymi klientami są inwestorzy, którzy nabywają nieruchomości lub realizują obiekty dla potrzeb własnej działalności gospodarczej. Doradzamy we wszystkich kwestiach prawnych związanych z inwestowaniem w nieruchomości, zarządzeniem projektami i ich finansowaniem. Należą do nich:

  • uzyskiwanie zezwoleń, analiza stanu prawnego nieruchomości
  • kształtowanie formy prawnej inwestycji w sposób zapewniający realizację założeń handlowych i podatkowych;
  • uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie;
  • nabywanie nieruchomości gruntowych, budynków oraz lokali, w szczególności lokali użytkowych, w tym w ramach transakcji obejmujących nabycie udziałów lub akcji w spółkach;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów z architektami, generalnymi wykonawcami i innymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym umów o wykonanie obiektu "pod klucz", także opartych na międzynarodowych wzorach FIDIC;
  • zagadnienia prawne związane z finansowaniem projektów, w tym negocjowanie umów kredytowych i instrumentów zabezpieczających spłatę kredytu;
  • reprezentacja w sporach dotyczących własności nieruchomości, procesu budowlanego i innych kwestii związanych z obrotem nieruchomościami
 Zobacz naszą ofertę - tereny inwestycyjne
 
Końskie
nieruchomość gruntowa
woj. świętokrzyskie, 

pow. 0,7875ha
uzbrojona, zabudowana, dojazd  
Oferta - Końskie[2MB]
Końskie
nieruchomość inwestycyjna
woj. świętokrzyskie, 

pow. 0,899ha
uzbrojona, zabudowana, dojazd  
Oferta - Końskie[1,4MB]