This text is replaced by the Flash movie.
               
           
 
 
 
 
 
 

Raporty Handlowe

 
 
Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytowym
 

     

Wielu przedsiębiorców uczestnicząc w  wymianie handlowej  bagatelizuje ryzyko związane z realizowanymi transakcjami. Powoduje to, że  w dalszej perspektywie nieoczekiwanie wierzyciel dowiaduje się o różnych problemach. Wśród najbardziej typowych można wyliczyć:

  • nieistnienie firmy pod oficjalnym adresem
  • świadomie wykorzystywanie niespójnych przepisów prawa przez zarząd spółki delegujących nieupoważnione osoby do podpisania kontraktu,
  • podmiot znajduje się w bałaganie organizacyjnym, celowo wymuszając kredyt kupiecki
  • zamierzoną upadłość, wyłudzenie towaru na szkodę wierzyciela
  • brak stabilnych źródeł finansowania, wrogie przejęcia.


Pozyskiwanie informacji o potencjalnych partnerach jest jednym z narzędzi, które ułatwiają przedsiębiorcy nawiązanie współpracy. Specjaliści Kancelarii Merqus pomagają szybko zweryfikować i poszerzyć informacje o potencjalnym kontrahencie, o jego zwyczajach płatniczych, tak aby w oczekiwaniu na zapłatę firma korzystająca z kredytu bankowego, nie musiała ponosić dodatkowych obciążeń.

Raport handlowe Kancelarii Merqus zawierają w szczególności pełne dane dotyczące formy prawnej, osób upoważnionych do reprezentacji, dane teleadresowe, firmy powiązane kapitałowo, dane finansowe, dane o zatrudnieniu, itp. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie dostosowując się do oczekiwań naszych Klientów.