This text is replaced by the Flash movie.
               
           
 
 
 
 
- mediacja
- windykacja
      - windykacja sądowa
      - windykacja komornicza
- restrukturyzacja
 
 
 

Kancelaria Merqus  doradza w sprawach związanych z reorganizacją i restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Nasi specjaliści doradzają w sprawach przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji i osiągają niezadowalające wyniki finansowe, mogące prowadzić do spadku wartości przedsiębiorstwa lub zagrażać jego przetrwaniu. Wspieramy właścicieli przy wszelkiego rodzaju przekształceniach, pomagając przedsiębiorcom odzyskać płynność finansową.

Przeprowadzamy analizy  finansowe przedsiębiorstw, podejmujemy się renegocjacji kontraktów handlowych wdrażając programy naprawcze. Doradzamy również w zakresie postępowań likwidacyjnych spółek i innych podmiotów prawa polskiego.